ยานอวกาศมาเจลลัน (Magellan)

ยานอวกาศมาเจลลัน (Magellan) เป็นยานอวกาศสำรวจ ดาวศุกร์ ของสหรัฐอเมริกา ตั้งชื่อตามนักสำรวจชาวโปรตุเกส เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน ยานอวกาศ ลำนี้ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2534 โดยองค์การนาซา ยานอวกาศมาเจลลันประสบความสำเร็จในการโคจรรอบดาวศุกร์ เป็นเวลา 4 ปี 3 เดือน ก่อนที่จะชนกับพื้นผิวดาวศุกร์เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2538

ยานแม็กแจลแลน มีความยาว 10 เมตร กว้าง 4 เมตร และมีน้ำหนัก 4.5 ตัน ยานอวกาศมาเจลลันมีอุปกรณ์สำรวจมากมาย เช่น เรดาห์ถ่ายภาพ เรดาห์สเปกโตรมิเตอร์ และกล้องถ่ายภาพ เรดาห์ถ่ายภาพของยานอวกาศมาเจลลันได้สร้างแผนที่พื้นผิวดาวศุกร์ที่มีความแม่นยำสูง เรดาห์สเปกโตรมิเตอร์ของยานอวกาศมาเจลลัน ได้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพื้นผิวดาวศุกร์ และกล้องถ่ายภาพของยานอวกาศมาเจลลัน ได้ถ่ายภาพพื้นผิวดาวศุกร์ที่มีรายละเอียดสูง 98% ของดาวทั้งหมด

ยานอวกาศมาเจลลัน ข้อมูลที่ส่งกลับโลก

  • พื้นผิวดาวศุกร์มีภูเขาไฟที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
  • พื้นผิวดาวศุกร์มีร่องลึกที่เกิดจากการพังทลายของพื้นผิว
  • พื้นผิวดาวศุกร์มีหินหนืดที่ไหลอยู่ใต้พื้นผิว
  • บรรยากาศของดาวศุกร์มีกรดซัลฟิวริกเป็นองค์ประกอบหลัก

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดาวศุกร์ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวางแผนภารกิจสำรวจดาวศุกร์ในอนาคตได้ ยานอวกาศมาเจลลันเป็นภารกิจสำรวจดาวศุกร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ยานอวกาศมาเจลลันได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับดาวศุกร์มากมาย ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดาวศุกร์ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวางแผนภารกิจสำรวจดาวศุกร์ในอนาคตได้

ความสำเร็จของยานอวกาศมาเจลลัน

  • ถ่ายภาพพื้นผิวดาวศุกร์ทั้งหมด 98%
  • สร้างแผนที่พื้นผิวดาวศุกร์ที่มีความแม่นยำสูง
  • ค้นพบหลุมอุกกาบาตจำนวนมหาศาลบนดาวศุกร์
  • ค้นพบชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและร้อนจัดของดาวศุกร์
  • ค้นพบสภาพอากาศที่ร้อนจัดและรุนแรงของดาวศุกร์

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก : https://en.wikipedia.org/wiki/Magellan_(spacecraft)