สปุตนิก 1 ดาวเทียมดวงแรกของโลก

สปุตนิก 1 ยานอวกาศ เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก สร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียต และถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ยานอวกาศมีรูปร่างทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 58 เซนติเมตร หนัก 83.6 กิโลกรัม ประกอบด้วยห้องโดยสารที่มีเสาอากาศวิทยุสี่เสา แบตเตอรี่ และเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

แนวคิดในการสร้างดาวเทียมดวงแรกของโลกเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1950 โดยสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ทั้งสองประเทศต่างเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อนำหน้าอีกฝ่ายหนึ่ง สหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศสปุตนิก 1 ขึ้นสู่วงโคจรก่อนสหรัฐอเมริกา 10 เดือน

สปุตนิก 1

สปุตนิก 1 ภารกิจ

ภารกิจหลักของ ยานอวกาศสปุตนิก 1 คือการทดสอบ การโคจรรอบโลก ของดาวเทียม ยานอวกาศโคจรรอบโลกในวงโคจรวงรีที่มีความสูงสูงสุด 914 กิโลเมตร และต่ำสุด 228 กิโลเมตร ใช้เวลาโคจรรอบโลกหนึ่งรอบ 96 นาที

ยานอวกาศสปุตนิก 1 ยังทำหน้าที่เป็นสถานีวิทยุอวกาศอีกด้วย ยานอวกาศส่งสัญญาณวิทยุที่ความถี่ 20.005 และ 40.002 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งสามารถตรวจจับได้ทั่วโลก

ดาวเทียมสปุตนิก 1 ผลกระทบ

การปล่อย ยานอวกาศสปุตนิก 1 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศ และเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของสหภาพโซเวียตในการส่งดาวเทียมดวงแรกของโลกทำให้สหรัฐอเมริการู้สึกตกตะลึง และกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกาเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของตนเอง

การปล่อยยานอวกาศสปุตนิก 1 ยังส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างมาก เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีอวกาศ และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวเทียมสปุตนิก 1 สรุป

ยานอวกาศสปุตนิก 1 เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศ และเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของยานอวกาศสปุตนิก 1 ทำให้ผู้คนตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีอวกาศ และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81_1