ยานไวกิ้ง (viking)

ยานไวกิ้ง (viking) เป็นยานอวกาศสำรวจ ดาวอังคาร ขององค์การนาซา ประกอบด้วยยานโคจร (Orbiter) และยานลงจอด (Lander) ยานไวกิ้ง 1 ออกเดินทางจากโลกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2518 และลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ส่วน ยานไวกิ้ง 2 ออกเดินทางจากโลกเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2518 และลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2519

ยานไวกิ้ง ภารกิจหลัก

  • การสำรวจสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ของดาวอังคาร
  • การค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในอดีตหรือปัจจุบัน
  • การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของดาวอังคาร
ยานไวกิ้ง

ความสำเร็จของยานไวกิ้ง

ยานไวกิ้งประสบความสำเร็จในการบรรลุภารกิจทั้งหมด โดยได้ถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารกว่า 50,000 ภาพ และทำแผนที่ดาวอังคารอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างเพื่อค้นหาหลักฐานของสิ่งมีชีวิตในดาวอังคาร โดยผลการทดลองไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวอังคาร

ข้อมูลทางเทคนิคของยานไวกิ้ง

ยานไวกิ้งประกอบด้วยยานโคจรและยานลงจอด ยานโคจรมีน้ำหนัก 2,455 กิโลกรัม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร และสามารถโคจรรอบดาวอังคารได้เป็นเวลา 265 วัน ส่วนยานลงจอดมีน้ำหนัก 563 กิโลกรัม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 เมตร และสามารถลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้

ยานไวกิ้ง มีความสำคัญอย่างไร

ยานไวกิ้งถือเป็นก้าวสำคัญในการสำรวจอวกาศ ยานไวกิ้งเป็นยานสำรวจดาวอังคารลำแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จ และยานไวกิ้งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดาวอังคารได้ดีขึ้น ยานไวกิ้งยังช่วยให้เราเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจดาวอังคารโดยมนุษย์ในอนาคต

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก : https://ienergyguru.com/2022/07/20-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87/