ยานอะพอลโล กับภารกิจส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์

ยานอะพอลโล เป็น ยานอวกาศ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ระหว่างปี พ.ศ. 2504 ถึง 2518 โครงการนี้ประกอบด้วยยานอวกาศ 12 ลำ ได้แก่ อะพอลโล 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 และ 17 ยานอวกาศลำแรกที่ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์คือ อะพอลโล 11 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512

ความสำเร็จของโครงการ อะพอลโล ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ และถือเป็นก้าวสำคัญในการสำรวจอวกาศ โครงการนี้ช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงจันทร์ และปูทางไปสู่การสำรวจอวกาศในอนาคต

ส่วนประกอบของยานอะพอลโล

  • ยานบังคับการ (Command Module) เป็นยานอวกาศหลัก มีหน้าที่ขนส่งมนุษย์และสัมภาระไปยังวงโคจรของโลกและกลับสู่โลกอีกครั้ง ยานบังคับการมีห้องโดยสารสำหรับนักบินอวกาศ 2 คน เครื่องยนต์จรวด และระบบควบคุม
  • ยานลงจอดดวงจันทร์ (Lunar Module) เป็นยานอวกาศขนาดเล็กที่แยกออกจากยานบังคับการเพื่อลงจอดบนดวงจันทร์ ยานลงจอดดวงจันทร์มีห้องโดยสารสำหรับนักบินอวกาศ 2 คน และเครื่องยนต์จรวดสำหรับลงจอดและขึ้นจากดวงจันทร์
  • จรวดแซทเทิร์น 5 (Saturn V) เป็นจรวดขนาดใหญ่ที่ใช้ในการส่งยานอะพอลโลขึ้นสู่อวกาศ จรวดแซทเทิร์น 5 ประกอบด้วยเครื่องยนต์จรวด 3 ท่อน ท่อนแรกใช้เชื้อเพลิงเคโรซีน ท่อนที่สองและท่อนที่สามใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว

ยานอะพอลโล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงเริ่มต้น (1961-1968)

ในช่วงเริ่มต้น โครงการ ยานอพอลโล มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ ในช่วงนี้ องค์การนาซ่าได้พัฒนา ยานอวกาศอะพอลโล และจรวดแซทเทิร์น 5 ยานอวกาศอะพอลโลประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ยานบังคับการ ยานลงจอดดวงจันทร์ และจรวดแซทเทิร์น 5

ช่วงประสบความสำเร็จ (1969-1972)

ในช่วงประสบความสำเร็จ โครงการ อโพโล่ ได้ประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ 6 ครั้ง โดยนักบินอวกาศคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์คือ นีล อาร์มสตรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 ภารกิจอะพอลโล 11 ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์บริเวณ “ทะเลแห่งความเงียบสงบ” และนักบินอวกาศ นีลล์ อาร์มสตรอง และบัซ อัลดริน ได้ใช้เวลาอยู่บนดวงจันทร์รวม 21 ชั่วโมง 36 นาที

ช่วงสิ้นสุด (1973-1975)

ในช่วงสิ้นสุด โครงการอะพอลโลได้ปฏิบัติภารกิจสำรวจดวงจันทร์เพิ่มเติม 5 ครั้ง โดยภารกิจอะพอลโล 17 เป็นภารกิจสุดท้ายที่ส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2518

ยานอะพอลโล

ความสำเร็จของโครงการ ยานอพอลโล

โครงการอะพอลโล ประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ 6 ครั้ง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ความสำเร็จของโครงการอะพอลโลช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงจันทร์ และปูทางไปสู่การสำรวจอวกาศในอนาคต ความสำเร็จของโครงการอะพอลโล ได้แก่

  • การส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512
  • การนำหินและดินจากดวงจันทร์กลับมายังโลก
  • การสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์อย่างละเอียด
  • การค้นพบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับดวงจันทร์
  • การปูทางไปสู่การสำรวจอวกาศในอนาคต

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A5