ยานอวกาศมาริเนอร์ 10

ยานอวกาศมาริเนอร์ 10 เป็นยานอวกาศไร้คนขับของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งไปสำรวจ ดาวพุธ และ ดาวศุกร์ เป็นยานอวกาศลำแรกและลำเดียวที่สำรวจดาวพุธและลำแรกที่สำรวจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ มากกว่าหนึ่งดวง มาริเนอร์ 10 เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 โดยองค์การนาซา ยานถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวพุธ และดาวศุกร์ โดยใช้เส้นทางการบินแบบโคจรรอบ ดวงอาทิตย์ มาริเนอร์ 10 ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นขนาดใหญ่สองเครื่อง เพื่อรักษาความเร็ว และ ทิศทางในระหว่างการเดินทาง

ยานอวกาศมาริเนอร์ 10

ยานอวกาศมาริเนอร์ 10 กับการสำรวจ

มาริเนอร์ 10 เดินทางถึงดาวพุธเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2517 ยานได้โคจรรอบ ดวงอาทิตย์ ทำให้สามารถผ่านใกล้ดาวพุธ 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2517 ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2517 และครั้งที่สามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2518

ในระหว่างการสำรวจ ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม ลำนี้ได้ส่งภาพพื้นผิวดาวพุธกลับมายังโลกจำนวน 2,700 ภาพ ครอบคลุมพื้นผิว 1 ใน 3 ของดาวพุธ ยานยังตรวจวัดสนามแม่เหล็กและอุณหภูมิพื้นผิวของดาวพุธ

ยานมาริเนอร์ 10 ผลการสำรวจ

  • ดาวพุธมีพื้นผิวขรุขระและมีหลุมอุกกาบาตมากมาย
  • ดาวพุธมีสนามแม่เหล็กอ่อนมาก
  • ดาวพุธไม่มีบรรยากาศ
  • อุณหภูมิบนดาวพุธสูงถึง 430 องศาเซลเซียส

ความสำเร็จและความสำคัญของยานมาริเนอร์ 10

ยานมาริเนอร์ 10 ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการสำรวจอวกาศ ยานได้ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด และยังเป็นยานอวกาศลำแรกที่สำรวจดาวเคราะห์มากกว่าหนึ่งดวง ยานมาริเนอร์ 10 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาดาวพุธ ยานได้ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับพื้นผิว สนามแม่เหล็ก และบรรยากาศของดาวพุธ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจดาวพุธได้ดีขึ้น และนำไปสู่การวางแผนภารกิจสำรวจดาวพุธในอนาคต

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก :: https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_10