ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เพื่อนบ้านที่น่าสนใจในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ จักรวาลกว้างใหญ่เกินกว่าความเข้าใจของเรา ดวงดาวทางช้างเผือกเดียวมีดาวนับร้อยพันล้านดวง และมีแกแล็กซีในจักรวาลนับพันล้านแกแล็กซี ความกว้างใหญ่นี้ทั้งทำให้เราทึ่งตื่นเต้น มันยังเตือนเตือนถึงที่ของเราในจักรวาล เราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเรา ซึ่งสามารถเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ

ดาวเคราะห์คือ เป็นเพชรที่ส่องแสงบนท้องฟ้า อันกว้างไกล ความซับซ้อน และความงดงามที่แท้จริงของจักรวาล ความสำคัญของดาวเคราะห์ แต่นี้เป็นเพียงส่วนยอดเขาแห่งน้ำแข็ง ดาวเคราะห์นั้นนำเสนอการรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพสำหรับการทำให้เกิดความเข้มข้นในอนาคต และสิ่งที่สำคัญกว่าคือ สอนให้เรารู้จักความหมายของตนเองในจักรวาล.

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

เลือกอ่านหัวข้อบทความที่น่าสนใจ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็นสิ่งสำคัญต่อการศึกษา

หนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่คนรักดาราศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ต้องต่อสู้กับมันคือการแบ่งแยกระหว่าง ดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอก การแบ่งนี้มีมากกว่าแค่เรื่องของการเปลี่ยนที่ตำแหน่ง มันครอบคลุมความแตกต่างที่หลากหลายในเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพ, บรรยากาศ, ที่มา, และอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบสุริยะ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ด้วยดาวเคราะห์ของมันเรียงตามลำดับที่ทำให้มนุษย์หลงใหลมาหลายศตวรรษ เมื่อเราพูดถึงการแยกดาวเคราะห์ภายในและภายนอก มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของตำแหน่งจากดวงอาทิตย์ แต่เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ปัจจัยที่ช่วยแยก ดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอก

 • ระยะห่าง: ดาวเคราะห์ชั้นในอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ แยกจากดาวเคราะห์ชั้นนอกด้วยเข็มขัดดาวหิน.
 • ส่วนประกอบทางกายภาพ: ดาวเคราะห์ชั้นในเป็นหิน ในขณะที่ ดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นแก๊ส.
 • ดวงจันทร์และวงแหวน: ดาวเคราะห์ชั้นนอกมีดวงจันทร์และระบบวงแหวนมากกว่า.
 • สนามแม่เหล็ก: ดาวเคราะห์ชั้นนอกมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแรงกว่าดาวเคราะห์ชั้นใน.
 • บรรยากาศ: ดาวเคราะห์ชั้นใน มีบรรยากาศที่เบาบางกว่า เมื่อเทียบกับบรรยากาศของดาวเคราะห์ชั้นนอก.

ดาวเคราะห์ชั้นใน

ดาวเคราะห์ชั้นในคือ ดาวสี่ดวงที่อยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ มากที่สุด โดยเรียงจาก ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, และดาวอังคาร ดาวเหล่านี้มีลักษณะเด่นด้วยพื้นผิวที่เป็นหิน, ไม่มีระบบวงแหวน, และลักษณะธรณีภูมิที่เป็นเอกลักษณ์ การเข้าใจดาวภาคในสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอดีต, ปัจจุบัน, และอนาคตของโลก โดยศึกษากระบวนการธรณีภูมิและบรรยากาศบนดาวเหล่านี้, นักวิทยาศาสตร์สามารถวาดแนวโน้มและทำนายอนาคตของโลกในระบบสุริยะที่เติบโตอยู่ตลอดเวลา

ดาวเคราะห์ชั้นใน มีดาวอะไรบ้าง

 1. ดาวพุธ (Mercury) : ดาวพุธเป็นดาวที่ใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุดประกอบด้วยหินและโลหะ บรรยากาศบางๆ และไม่มีก๊าซเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ดาวพุธไม่มีอากาศที่เหมาะสมสำหรับชีวิตมีอุณหภูมิที่แปรปรวนมาก เนื่องจากไม่มีบรรยากาศที่จะช่วยรักษาความอุ่น ด้านที่หันไปยังดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่สูงมาก ในขณะที่ด้านที่หันออกจากดวาวิทยามีอุณหภูมิที่ต่ำมาก ดาวพุธเป็นดาวที่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและหุบเขา แต่ไม่มีสัญญาณของธรณีวิทยาหรือภูเขาไฟ
 2. ดาวศุกร์ (Venus) : ดาวศุกร์เป็นดาวหินที่ประกอบด้วยหินและโลหะ บรรยากาศของดาวศุกร์เป็นที่รู้จักว่ามีความร้อนที่สูงมาก เนื่องจากมีเมฆกรดซัลฟูริกหนา ทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกธรรมชาติ ดาวศุกร์ไม่มีดวงจันทร์ และมีการหมุนที่แปลกปลอม โดยที่มีการหมุนตามแกนของมันเองในทิศทางตรงกันข้าม
 3. โลก (Earth) : โลกเป็นดาวหินที่ประกอบด้วยหินและโลหะ การหมุนรอบตัวเองของโลกใช้เวลา 24 ชั่วโมง บรรยากาศของโลกประกอบด้วยไนโตรเจน, ออกซิเจน, และก๊าซอื่นๆ มีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับชีวิต โลกเป็นดาวที่มีความหลากหลายทางธรณีภูมิและชีวภาพ และเป็นดาวบ้านเกิดของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 4. ดาวอังคาร (Mars) : ดาวอังคารเป็นดาวหินที่ประกอบด้วยหินและโลหะ บรรยากาศเบาบาง ประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ มีอุณหภูมิที่ต่ำเมื่อเทียบกับโลก แต่สูงกว่าดาวศุกร์ ดาวอังคารมีภูเขาไฟที่สูงที่สุดในระบบสุริยะ คือ Olympus Mons และมีร่องลึกที่เรียกว่า Valles Marineris ยังไม่มีการพบชีวิตบนดาวอังคาร แต่มีการค้นหาเป็นต้นแบบที่น่าสนใจ เนื่องจากมีร่องลึกและภูเขาไฟที่สามารถมีน้ำในอดีต

ดาวเคราะห์ชั้นนอก

ดาวเคราะห์ชั้นนอก หรือ ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวเคราะห์ชั้นใน โดยเรียงจาก ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และ ดาวเนปจูน มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวเคราะห์ชั้นนอก เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยก๊าซเป็นส่วนใหญ่ และมีดวงจันทร์และวงแหวนหลายระบบ แต่ไม่น่าจะมีชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่านี้

ดาวเคราะห์ชั้นนอก มีดาวอะไรบ้าง

 1. ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีบรรยากาศที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียม บรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมีพายุและแถบสีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมี “Great Red Spot” ซึ่งเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่และมีอายุยืนยาว แม้ว่าดาวพฤหัสบดีจะมีแถบวงแหวน แต่มันบางและไม่ชัดเจนเท่ากับดาวเสาร์
 2. ดาวเสาร์ (Saturn) : ดาวเสาร์เป็นดาวแก๊สยักษ์ ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ มีดวงจันทร์หลายดวง ซึ่ง Titan เป็นหนึ่งในดวงจันทร์ที่ใหญ่และน่าสนใจที่สุด บรรยากาศของดาวเสาร์มีพายุและแถบสีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดาวเสาร์เป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากวงแหวนที่สวยงามและชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยน้ำแข็งและฝุ่น
 3. ดาวยูเรนัส (Uranus) : ดาวยูเรนัสเป็นดาวแก๊สยักษ์ แต่บางครั้งถูกเรียกว่า “ดาวแก๊สยักษ์น้ำแข็ง” เนื่องจากมีส่วนประกอบของน้ำแข็งและก๊าซมีเทน ทำให้มันมีสีฟ้าเขียว แกนหมุนของดาวยูเรนัสเอียงมากจนเกือบวางตัวเป็นแนวนอน ดาวยูเรนัสมีแถบวงแหวน แต่มันบางและค่อนข้างยากที่จะเห็นจากโลก
 4. ดาวเนปจูน (Neptune) : ดาวเนปจูนเป็นดาวแก๊สยักษ์ มีส่วนประกอบของก๊าซมีเทน ซึ่งทำให้มีสีฟ้าเข้ม ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกค้นพบด้วยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ก่อนที่จะถูกสังเกตด้วยกล้องโทรทรรศน์ บรรยากาศของดาวเนปจูนมีพายุที่แรงมาก เช่น “Great Dark Spot” ซึ่งเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่

ดาวพลูโต ไม่ถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ทำไมพลูโต ไม่ถูกจัดให้เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ การที่ ดาวพลูโต ถูกเปลี่ยนจากการถูกจัดเป็นดาวเคราะห์เป็น “ดาวเคราะห์แคระ” เป็นผลมาจากก่อน 2000s, ไม่มีคำจำกัดความของดาวเคราะห์ที่เข้มงวด การค้นพบดาวเคราะห์แคระ Eris ในปี 2005 กระตุ้นให้สมาคมดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) ต้องกำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจน จนกระทั้ง ในปี 2006, สมาคมดาราศาสตร์นานาชาติ IAU กำหนดเกณฑ์สามข้อสำหรับวัตถุที่จะถูกจัดเป็นดาวเคราะห์

 1. ต้องมีวงโคจร วนรอบดวงอาทิตย์
 2. ต้องมีรูปร่างเป็นทรงกลม
 3. มีแรงโน้มถ่วงและกำจัดวัตถุที่วนรอบในพื้นที่เดียวกัน

แม้ว่าดาวพลูโตจะตรงตามเกณฑ์สองข้อแรก (วนรอบดวงอาทิตย์และมีรูปร่างเป็นทรงกลม) แต่มันไม่ตรงตามเกณฑ์ที่สาม ดาวพลูโตแบ่งวิถีกับวัตถุอื่น ๆ ในแถบคุยเปอร์และไม่ได้เคลียร์พื้นที่ของมัน การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการจัดเป็นของดาวพลูโตยังคงเป็นเรื่องที่ถูกอภิปรายในหมู่นักดาราศาสตร์และประชาชน แต่ระบบการจัดเป็นใหม่นี้ให้กรอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการจัดประเภทวัตถุฟ้าที่เราค้นพบเพิ่มขึ้นในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์แคระ
รูประบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ สรุป

ระบบสุริยะประกอบด้วยดาวเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับแปดดวง แต่ละดวงมีลักษณะเฉพาะตัว ดาวเคราะห์ชั้นใน ได้แก่ ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, และดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นหิน โดยโลกเป็นดาวเคราะห์เดียวที่สนับสนุนชีวิต ดาวเคราะห์ชั้นนอก ได้แก่ ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน, ดาวพฤหัส, และดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ยักษ์ หรือดาวแก๊สยักษ์ โดย ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ในขณะที่ดาวเคราะห์เหล่านี้วนรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์แตกต่างกันในขนาด, ส่วนประกอบ, บรรยากาศ, และศักยภาพสำหรับชีวิต นอกจากนี้ นอกเหนือจากดาวเนปจูนมีแถบคุยเปอร์ ที่มีดาวเคราะห์แคระเช่น ดาวพลูโต ตามที่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลขยายตัว การจัดประเภทและความรู้เกี่ยวกับวัตถุฟ้าเหล่านี้ยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป

แหล่งอ้างอิงจาก

FAQs คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

มีดาวเคราะห์กี่ดวงในระบบสุริยะของเรา?

มีดาวเคราะห์ที่ได้รับการยอมรับ 8 ดวง ในระบบสุริยะของเรา ได้แก่ ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร, ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน, ดาวพฤหัส, ดาวเสาร์

ดาวเคราะห์ไหนอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด?

ดาวศุกร์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด

ดาวเคราะห์ไหนเรียกว่า “ดาวแดง”?

ดาวอังคารเรียกว่า “ดาวแดง” เนื่องจากมีลักษณะสีแดง

ดาวเคราะห์ไหนใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ?

ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวพลูโตยังคงถูกพิจารณาเป็นดาวเคราะห์หรือไม่?

ไม่, ดาวพลูโตถูกจัดเป็น “ดาวเคราะห์แคระ” โดยสมาคมดาราศาสตร์นานาชาติในปี 2006

ดาวเคราะห์ไหนมีดวงจันทร์มากที่สุด?

ดาวพฤหัสมีดวงจันทร์มากที่สุด ด้วยดวงจันทร์ธรรมชาติที่รู้จักกว่า 70 ดวง

ดาวเคราะห์ไหนมีวงแหวนที่โดดเด่น?

ดาวเสาร์เป็นที่รู้จักดีเนื่องจากมีวงแหวนที่น่าประทับใจ แม้กระนั้น ดาวพฤหัส, ดาวยูเรนัส, และดาวเนปจูนก็มีวงแหวนเช่นกัน

มีชีวิตบนดาวเคราะห์อื่นหรือไม่?

ในปัจจุบัน โลกเป็นดาวเคราะห์เดียวที่รู้จักว่าสนับสนุนชีวิต อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์กำลังทำการค้นหาเครื่องหมายของชีวิตบนดาวเคราะห์และดวงจันทร์อื่น ๆ

ดาวเคราะห์ไหนมีลมแรงที่สุด?

เชื่อว่าดาวเนปจูนมีลมที่แรงที่สุด ด้วยความเร็วที่ถึง 2,100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (1,304 ไมล์ต่อชั่วโมง)

ทำไมดาวพุธถึงร้อนกว่าดาวฤกษ์แม้ว่าดาวฤกษ์จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่า?

ดาวพุธมีบรรยากาศหนา ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก จับความร้อนและทำให้เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ