ดาวอังคาร (mar) ดาวเคราะห์สีแดงแห่งอนาคต

ดาวอังคาร คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจาก ดวงอาทิตย์ เป็นอันดับที่สี่จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองใน ระบบสุริยะ รองจาก ดาวพุธ ดาวอังคาร ภาษาอังกฤษ ได้ชื่อตามเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน ดาวอังคาร ฉายา “ดาวแดง” เพราะมีออกไซด์ของเหล็กดาษดื่นบน พื้นผิวดาวอังคาร ทำให้มีสีออกแดงเรื่อ ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบาง มีน้ำแข็งขั้วโลกขนาดใหญ่ และมีขนาดใกล้เคียงกับ โลก ดาวอังคารมีฤดูกาลคล้ายคลึงกับโลก แต่เนื่องจากระยะทางจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกมาก ฤดูกาลบนดาวอังคารจึงยาวนานกว่ามาก จนมันได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ดาวที่คล้ายโลก อย่างไรก็ตาม ดาวอังคารยังมีความแตกต่างที่สำคัญหลายประการจากโลก เช่น แรงโน้มถ่วงที่เบากว่า อุณหภูมิที่หนาวเย็นกว่า และบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิต

ลักษณะของ ดาวอังคาร

ข้อมูลดาวอังคาร ดาวอังคารมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 6,792 กิโลเมตร เล็กกว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่ง มวลของดาวอังคารประมาณ 1/10 ของมวลโลก ดาวอังคารมีแกนกลางที่เป็นโลหะ ล้อมรอบด้วยชั้นแมนเทิลที่เป็นหิน และชั้นเปลือกแข็ง พื้นผิวของดาวอังคารส่วนใหญ่เป็นหิน ภูเขา และหุบเหว มีภูเขาไฟที่สูงที่สุดในโลกคือ โอลิมปัสมอนส์ สูงประมาณ 25 กิโลเมตร ดาวอังคารมีบรรยากาศที่เบาบางมาก ประกอบด้วยไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และอาร์กอน บรรยากาศของดาวอังคารไม่หนาแน่นพอที่จะป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์

ดาวอังคาร

ฤดูกาลบนดาวอังคาร

ดาวอังคาร ( มาร์ส ) มีฤดูกาลคล้ายคลึงกับโลก แต่เนื่องจากระยะทางจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกมาก ฤดูกาลบนดาวอังคารจึงยาวนานกว่ามาก ฤดูร้อนบนดาวอังคารยาวนานประมาณ 7 เดือน และฤดูหนาวยาวนานประมาณ 7 เดือน ส่งผลให้ ดาวอังคารมีอุณหภูมิ แตกต่างกันไปตามฤดูกาลและพื้นที่ อุณหภูมิเฉลี่ยบนดาวอังคารอยู่ที่ประมาณ -63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดบนดาวอังคารอยู่ที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดบนดาวอังคารอยู่ที่ประมาณ -125 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิบนดาวอังคารที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดบนดาวอังคารได้โดยไม่ต้องสวมชุดอวกาศที่หนาแน่นเพื่อป้องกันอุณหภูมิที่เย็นจัดและรังสีจากดวงอาทิตย์อย่างไรก็ตาม มนุษย์สามารถสำรวจดาวอังคารโดยใช้ยานอวกาศและหุ่นยนต์ได้ ยานอวกาศและหุ่นยนต์มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่เย็นจัดและรังสีจากดวงอาทิตย์ได้

แรงโน้มถ่วงดาวอังคาร

แรงโน้มถ่วงบนดาวอังคาร มีค่าประมาณ 38% ของแรงโน้มถ่วงบนโลก หมายความว่าคนที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัมบนโลก จะมีน้ำหนักเพียง 23 กิโลกรัมบนดาวอังคาร แรงโน้มถ่วงที่เบากว่าบนดาวอังคารส่งผลต่อร่างกายมนุษย์หลายอย่าง เช่น

 • กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงลงเนื่องจากไม่ได้ใช้งานหนัก
 • กระดูกจะบางลงเนื่องจากไม่ได้รับแรงกดดันจากน้ำหนักตัว
 • น้ำจะลอยตัวสูงขึ้น เนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่เบากว่า

นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาผลกระทบของแรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารต่อร่างกายมนุษย์ ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าแรงโน้มถ่วงที่เบากว่าบนดาวอังคารจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อร่างกายมนุษย์ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม มนุษย์ที่ไปอาศัยอยู่บนดาวอังคารในระยะยาวจำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง

ดาวอังคาร

ภารกิจสำรวจดาวอังคาร

ดาวmars เป็นดาวเคราะห์ที่มีความเป็นไปได้สูงสำหรับมนุษย์ในอนาคต ดาวอังคารมีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ เช่น น้ำ อากาศ และดิน มนุษย์อาจใช้ดาวอังคารเป็นฐานทัพสำหรับสำรวจอวกาศต่อไป มนุษย์ได้เริ่มสำรวจดาวอังคารตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ยานอวกาศที่ประสบความสำเร็จในการสำรวจดาวอังคาร ได้แก่

 • Mariner 4: ยานอวกาศลำแรกที่บินผ่านดาวอังคารในปี 1965
 • Viking 1 และ 2: ยานอวกาศลำแรกที่ลงจอดบนดาวอังคารในปี 1976
 • Pathfinder: ยานอวกาศลำแรกที่ส่งหุ่นยนต์โรเวอร์ลงสำรวจพื้นผิวดาวอังคารในปี 1997
 • Spirit และ Opportunity: หุ่นยนต์โรเวอร์ที่สำรวจดาวอังคารเป็นเวลานานหลายปี
 • Curiosity: หุ่นยนต์โรเวอร์ที่สำรวจดาวอังคารในปัจจุบัน

ภารกิจในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์ยังคงสนใจที่จะสำรวจดาวอังคารต่อไป ภารกิจในอนาคตที่วางแผนไว้ ได้แก่

 • Mars 2020: ยานอวกาศที่จะส่งหุ่นยนต์โรเวอร์ลงสำรวจพื้นผิวดาวอังคารในปี 2020
 • Mars Sample Return: ภารกิจที่จะส่งยานอวกาศไปเก็บตัวอย่างหินและดินจากดาวอังคารกลับมายังโลกในปี 2030
 • Human Exploration of Mars: ภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปสำรวจดาวอังคารในปี 2030

บทสรุป ดาวอังคาร

ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 4 ในระบบสุริยะ เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะรองจากดาวพุธ มักได้รับขนานนาม “ดาวแดง”ดาวอังคารมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,792 กิโลเมตร เล็กกว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่ง มวลของดาวอังคารประมาณ 1/10 ของมวลโลก ดาวอังคารมีแกนกลางที่เป็นโลหะ ล้อมรอบด้วยชั้นแมนเทิลที่เป็นหิน และชั้นเปลือกแข็ง พื้นผิวของดาวอังคารส่วนใหญ่เป็นหิน ภูเขา และหุบเหว มีภูเขาไฟที่สูงที่สุดในโลกคือ โอลิมปัสมอนส์ สูงประมาณ 25 กิโลเมตร ดาวอังคารมีบรรยากาศที่เบาบางมาก ประกอบด้วยไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และอาร์กอน บรรยากาศของดาวอังคารไม่หนาแน่นพอที่จะป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์

ดาวอังคารมีฤดูกาลคล้ายคลึงกับโลก แต่เนื่องจากระยะทางจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกมาก ฤดูกาลบนดาวอังคารจึงยาวนานกว่ามาก ฤดูร้อนบนดาวอังคารยาวนานประมาณ 7 เดือน และฤดูหนาวยาวนานประมาณ 7 เดือน ดาวอังคารมีน้ำแข็งขั้วโลกขนาดใหญ่ทั้งสองขั้ว น้ำแข็งบนดาวอังคารยังพบได้ในชั้นดินและใต้ดิน น้ำบนดาวอังคารอาจเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญสำหรับมนุษย์ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเคยมี มนุษย์ ดาว อังคาร มาก่อน แต่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่ายังมีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารอยู่หรือไม่

แหล่งอ้างอิงข้อมูลจาก

FAQS คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวอังคาร

ดาวอังคาร สีอะไร

ดาวอังคารมีสีออกแดงเรื่อ เรียกกันว่า “ดาวแดง” เกิดจากออกไซด์ของเหล็ก (Fe2O3)

ดาวอังคาร มีฉายาว่าอะไร

ฉายาของดาวอังคาร คือ “ดาวแดง” (Red Planet)

ดาวอังคาร มีดาวบริวารกี่ดวง

ดาวอังคารมีดาวบริวาร 2 ดวง คือ โฟบอส (Phobos) และไดโมส (Deimos) ค้นพบโดย Asaph Hall ในปี ค.ศ. 1877

mars ดาวอะไร

mars คือ ดาวอังคาร